Seminárne práce, seminárky

Seminárna práca je najčastejšie zadávanou písomnou prácou u študentov vysokých a vyšších odborných škôl. Niekedy je seminárka zadávaná aj žiakom stredných škôl v rámci konkrétneho predmetu alebo seminára. Seminárna práca je proti referátu či eseji viac náročná, čo do odborného spracovania a hlavne počtu potrebnej literatúry či ďalších zdrojov. Rozsah býva rôzny, zvyčajne sa pohybuje v rozmedzí 5 - 25 normostrán písaného textu. Zvyčajne sa vyžaduje, aby bol text vhodne doplnený obrazovými prílohami, tabuľkami či ďalšími materiálmi, ktoré boli pri tvorbe seminárky použité.

Najobvyklejšou štruktúrou seminárnej práce je úvod, po ktorom nasleduje teoretická a praktická časť a končí záverom. Nesmie chýbať zoznam použitej literatúry a bibliografických zdrojov. V rámci písania seminárnej práce študent preukazuje, že je schopný vo vymedzenom rozsahu spracovať dostatočne odborne zadanú tému s použitím odbornej literatúry. Veľmi cenené sú vlastné myšlienky a prínosy, ale aj schopnosť kriticky reflektovať, porovnávať a kompilovať literatúru, ako domácu, tak i zahraničnú. Pre tento typ študentskej práce samozrejme platia pravidlá vedeckej práce a etiky citovania, v rámci ktorých sa musí študent starostlivo odkazovať na použité zdroje, z ktorých pri tvorbe seminárnej práce čerpal.

Podklady pre seminárky objednávajte tu: online objednávka

Vypracujeme Vám originálne a kvalitné podklady pre seminárne práce z týchto i ďalších predmetov:

 • marketing
 • management
 • úvod do ekonómie
 • mikroekonómie
 • makroekonómie
 • podnikania a podnik
 • bankovníctvo
 • malé a stredné podnikanie
 • pedagogika
 • metodológia
 • komunikačné zručnosti
 • právo
 • obchodné právo
 • občianske právo
 • trestné právo
 • pracovné právo
 • správne právo
 • medzinárodný obchod
 • dopravná logistika
 • špeciálna pedagogika
 • všeobecná psychológia
 • sociálna psychológia
 • sociológia
 • filozofia novoveku
 • filozofia stredoveku
 • antická filozofia
 • žurnalistika
 • finančné riadenie podniku
 • vzdelávanie dospelých
 • andragogika

Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu