Semestrálna práca

Semestrálne (zápočtové) a ročníkové práce sa zadávajú študentom s cieľom precvičiť sa v štúdiu vedeckých metód a zdokonaliť sa v prezentácii vlastných názorov a postupov získaných štúdiom materiálov k aktuálnej problematike. Ide o formu kvalifikačnej práce, ktorá vyplýva z učebných plánov k danému predmetu a na základe nej sa hodnotí práca študenta a jeho prístup k štúdiu.

Štruktúra práce:

  • preliminária (obal, titulný list, abstrakt, obsah práce),
  • hlavný text (vlastný text - vlastné riešenie problému, úvod, záver a použitá literatúra),

Čo sa týka hlavného vlastného textu je možné členiť ho na úvod, jadro, ktoré môže mať 2-3 kapitoly a záver práce. Na rozdiel od seminárnej práce sa u semetrálnych prác vypracuje aj titulný list, abstrakt, zoznam skratiek a podobne.

Obvykle sa úvody a závery semetrálnych prács píšu po napísaní celej práce, teda jadra, keď už vieme o čom sme písali, akými metódami sme sa dopracovali k záverom a celkovo zhodnotíme prácu. Každá kvalifikačná práca sa píše v súlade s platnými normami, ktoré majú v smernici pravidiel písania záverečných prác zakomponované všetky vysoké školy. Podľa platnej normy ISO 690/2 majú tieto práce rozsah v rozmedzí 15 až 20 strán, alebo ich počet určí vyučujúci daného predmet, z ktorého sa práca píše. Všetka použitá literatúra sa v súlade s etikou citovania a parafrázovania musí správne v práci uvadzáť podľa platnej normy a zároveň dielo uviesť v zozname použitej literatúry na konci práce.

Tu si môžete objednať podklady pre: semestrálne práce.


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu