Blog:

Zápočty a kreditový systém na vysokých školách

Hodnotenie študentov na vysokých školách sa možno zdá niekomu príliš prehnané. Na získanie kreditov sa nestačí naučiť raz, nestačí jedna seminárka, ani záverečná skúška, vysoké školy naďalej preferujú skúšanie študentov viacerými spôsobmi, aby mohli získať viac informácií o pripravenosti študenta v danom odbore. Za spomínané preventívne previerky (písomka, test, seminárka, prezentácia a ďalšie) môže študent získať zápočet, ktorý potrebuje kumulovať, aby mohol získať potrebný počet kreditov.

Čo je to zápočet?

Na mnohých vysokých školách je stále zavedený zápočtový systém. Ide o možnosť ukončenia štúdia predmetu na konci semestra pričom ide o snahu zistiť vedomosti študentov, ktoré v danom predmete nadobudli. Niekedy ide o neklasifikovanú formu hodnotenia študentov, klasifikovaný sa hodnotí známkou. Býva priebežným hodnotením študentov, a až po nazbieraní určitého počtu zápočtov je študent pripustený ku skúške. A to môže byť v niektorých prípadoch viacsemestrálna záležitosť.

Čo je to kreditový systém?

Kreditový systém je v súčasnosti uplatňovaný na každej vysokej škole, ktorá rešpektuje a uznáva princípy Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov- ECTS. Na základe neho sa predpokladá, že na hodnotenie študenta za dva semestre stačí 60 kreditov. Aby mohol absolvovať bakalársku skúšku, musí získať 180 až 240 kreditov, v závislosti od dĺžky štúdia. Magistri potrebujú získať pri dvojročnom štúdiu taktiež 60 kreditov za každý rok štúdia. Dokopy by mal získať 300 kreditov.

Počas štúdia sa musí študent pripravovať na povinné predmety, ktoré vyplývajú z odboru jeho zamerania. Ide teda o prípravu na budúce povolanie a zároveň si môže zvoliť z množstva kurzov a predmetov tie, ktoré mu pomôžu získať požadované množstvo kreditov. Taktiež ide o formu kontroly samostatnej prípravy študenta. Do hodnotenia spadá účasť študenta na prednáške, písomná príprava, spracovanie referátov, seminárnych prác a samotné absolvovanie písomnej, ústnej či diskusnej skúšky (kolokvium). Každý predmet má vopred stanovený počet kreditov v závislosti od náročnosti predmetu.

Kreditový systém ma dnes množstvo výhod. Nielenže ide o spôsob, ako si prispôsobiť štúdium, ale je tu viac možností, pokiaľ sa študent rozhodne študovať aj mimo Slovenska. Kreditový systém je totiž medzinárodne uznávaný. Školy, ktoré majú zavedený kreditový systém študentom pomáhajú k mobilite, informujú o možnostiach štúdia a uznávajú kredity získané v zahraničí, tzv. transfer kreditov.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu