Blog:

Titulovanie pedagóga na výške nie je veda

Na školách pracuje mnoho pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ktorí sa nechajú neoprávnene titulovať, ako napríklad na stredných školách, titulom profesor. Aby ste si tento zlozvyk nepreniesli na akademickú pôdu vysokých škôl, je treba vedieť, ako správne osloviť vyučujúceho, aby ste sa vyhli nepríjemnostiam. Podľa dĺžky štúdia na vysokej škole radíme titul Bc.(Bakalár) absolventom prvého stupňa, Mgr. (Magister) a Ing.(Inžinier) a doktor (PhDr., MUDr., JUDr., RNDr., MVDr., PaedDr. s malým doktorátom pre absolventov druhého stupňa vysokej školy. Takisto ich aj oslovujeme, pán/i bakalár/ka, pán/i inžinier/ka, pán/i doktor/ka.

Veľký doktorát získavajú študenti po absolvovaní doktorandského štúdia alebo vedeckej činnosti. Ide o titul Ph.D., Th.D. (pán/i doktor/ka), Doc. (pán/i docent/ka), titul Prof. – profesor/ka, ktorý udeľuje výhradne pán prezident republiky. V minulosti sa udeľovali aj tituly CSc. (doktor kandidát vied). Čo sa týka osôb s oboma a viacerými titulmi (Doc.+ Prof.), neoslovujeme ich každým titulom, používa sa najvyššie dosiahnutý stupeň, oslovujeme teda pán profesor. Pokiaľ daná osoba zastáva určitú funkciu na škole, názov funkcie má prednosť pred titulom, a teda dekan, rektor, prorektor atď. budú oslovovaní ako pán rektor, pán dekan atď. pokiaľ ide o ženy s titulom, stále ich oslovujeme aj pani, nehľadiac na to či sa vydali alebo majú vyšší vek. Dosiahli určitý post, preto ich vždy oslovujeme pani pred titulom.

Každý vyučujúci na vysokej škole je hrdý na svoje vzdelanie a jeho titul je výsledkom dlhoročnej práce a skúseností, preto si potrpí na správne oslovenie. Nie je profesor ako profesor a preto dbajte na to, aby ste si najskôr pozreli na internete za akým vzdelaným človekom idete. Je to jednak prejav úcty a uznania za jeho prínos škole a jednak aj dôkaz toho, že máte na to, aby ste sa v toľkých tituloch vyznali.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu