Blog:

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ)

Každá vysoká škola ponúka svojim študentom na všetkých stupňoch externého a denného štúdia, zapojiť sa do vedeckej súťaže, prostredníctvom ktorej by prejavili schopnosť prezentovať nielen svoje poznatky a názory na danú problematiku zo svojho štúdia ale aj možnosť obhajovať ich pred odbornou komisiou a verejnosťou. Tradičným spôsobom oslovuje šikovných a aktívnych študentov k vytvoreniu tejto práce, aby vynikli ich podstatné vlastnosti ako schopnosť agrumentácie, precízneho vypracovania aktuálnej problematiky a zvládnutia pri konfrontovaní poznatkov a názorov. Študentom sú pri práci napomocní konzultanti. Najlepšie práce budú prezentované na Konferencii ŠVOČ s následným ocenením tých najlepších prác.

Čo sa týka formálnej úpravy tejto vedeckej práce, je treba ju vypracovať na 15 až 20 normostranách podľa normy STN ISO 690/2 a podľa zásad smernice, ktorú má k dispozícii každá vysoká škola. Odovzdaná práca je posudzovaná oponentom, ktorý zhodnotí splnienie podmienok práce pre jej postup na Konferenciu ŠVOČ.

Prečo sa takejto súťaže vôbec zúčastniť?

Nie je to práca navyše, ide o vlastný rozvoj svojich schoností, o odborný rast študenta, o schopnosť vedecky a tvorivo myslieť, o schopnosť svoje vedomosti obhájiť a podložiť ich správnymi argumnetmi, ktoré získa len vlastným štúdiou a skúsenosťou. Pozitívom je tiež, že takáto práca môže byť podkladom alebo pokračovaním záverečných prác študenta. Úspešní študenti môžu získať perspektívne uplatnenie v odbore a nielen to, súťažiaci môžu získať od školy množstvo výhod, ako sú napríklad výhody pri udeľovaní internátneho ubytovania, vecné ceny, certifikáty, finančné ohodnotenie či zvýhodnenie pri výbere na mobilitu ERASMUS. Obvykle sa najlepšie práce publikujú alebo prezentujú na vedeckých konferenciách.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu