Blog:

Slohové práce

Slohové práce sú prostriedkom nácviku žiakov správnemu písaniu prác s využitím vedomostí nadobudnutých z literatúry a slovenského jazyka. Písanie slohových prác s roznym obsahom a rozsahom je ukážkou schopnosti žiaka vyjadriť svoj intelekt, spôsob štylizácie, kompozície, pravopisu, a zvládnutia samotnej témy.

Čo sa týka témy slohových prác, tie sú určené tématickým plánom každého ročníka. Žiaci píšu sloh hlavne na témy ako rozprávanie príbehu (svojho alebo vymysleného), opis (statický, dynamický, umelecký), rozprávanie s opisom, charakteristika osoby, životopis, príhovor, karikatúra, úvaha a úradný list. Spôsob vyjadrenia môže uplatniť aj písaním fejtónov a esejí na rôzne témy, čím žiak poukáže na názorovú vyspelosť.

Eseje, úvahy, fejtóny, životopisy či úradné listy sú však používané aj na mnohých vysokých školách. Študenti sa popri štúdiu naučia úradne vyjadrovať, musia vedieť napísať žiadosť o niečo, sťažnosť na niečo/ niekoho, musia ovládať zákonné prvky žiadostí, budú musieť zvládnuť vybavenie zdravotného poistenia, živnosti, daňové priznania a všetky úradné listiny spojené s vybavením povolania, musia sa naučiť pútavo napísať životopis, ktorý im zabezpečí postup na výberové konanie pri hľadaní práce a ďalšie náležitosti vyplývajúce zo zákona.

Od zamerania štúdijného odboru a neskôr od zamestnania sa odvíja téma písania esejí, úvah či fejtónov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou štúdia na vysokých školách a sú prípravou na neskoršie posudzovanie charakteristických čŕt zamestnancov, javov, politickej situácie alebo aktivít v ich okolí, o ktorých je potrebné sa vyjadriť každému, nielen kompetentným osobám a posúdiť dopady na iných.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu