Blog:

Referát verzus koreferát

Určite ste sa už niekedy pripravovali na štúdium vypracovaním referátu na nejakú - pre váš odbor dôležitú tému. Buď sa venovala hodnoteniu knihy, určitej situácie alebo nejakému stavu prostredia v ktorom žijete a iné. Tém je nespočetné množstvo a tomuto druhu slohového postupu sa venujú školy takmer na každom stupni, aby študentov naučili vyjadriť podstatu problému, zhodnotiť stav určitej veci prípadne ponúknuť riešenia.

Referát tak ako aj koreferát bývajú najčastejšími úlohami študentov práve pre ich jednoduchú štruktúru, obsahové naplnenie a spôsob prejavu, ktorý môže byť prenesený na rôzne konferencie preberajúce tematiku, ku ktorej sa môžu práve týmto spôsobom pripraviť podklady. Pravdou je, že napísať referát na hocijakú tému je úplná malina.

Oproti písaniu referátu stojí tvorba koreferátu. Odborná literatúra udáva, že ide o „kontextový celok s hybridnou slohovo-postupovou kostrou. Obyčajne má opisno-informačný postup, zmiešaný s výkladovým postupom. Je to text, ktorý informuje o výsledkoch výskumu a prináša výsledky vedeckého bádania.“ Tento druh informačného slohového postupu sa využíva hlavne na konferenciách alebo stretnutiach, kde je možnosť vyjadriť sa k nejakej téme hlbšie, poukázaním na dôležitosť alebo nedostatky v riešenej problematike. Preto obsahuje krátke alebo dlhšie zhrnutie a reflexiu prednesených konferenčných príspevkov. Niektoré sú len doplňujúcimi referátmi od inej osoby k tej istej téme.

Podstatou koreferátu je, aby rozvíjal dielčie časti pôvodného referátu alebo dopĺňal skutočnosť, ktorá sa týkala jeho predmetu, ale nebola v ňom komentovaná. Jeho štruktúra je podobná ako pri písaní referátu. Netreba si ho však zamieňať sa diskusný príspevok. Dôležité je držať sa témy a do hĺbky ju rozobrať.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu