Blog:

Prípadová štúdia (kazuistika)

Spôsobov, ako preveriť vedomosti študenta je mnoho. Pomocou prípadovej štúdie má však vyučujúci možnosť vidieť a zhodnotiť, ako sa v danej téme študent orientuje, ako vie skúmať problematiku, ako dokáže teóriu aplikovať v praxi.

Prípadová štúdia (kazuistika) sa deailne zaoberá určitým praktickým prípadom zo života, preto sa vo výskume uplatňujú ako kvalitatívne metódy, analýzy, pozorovanie, porovnávanie, klasifikácie a ďalšie metódy, pričom študenti môžu využívať ako zdroje informácií nielen odborné a historické texty, ale aj audiovizuálne záznamy, publikácie či osobné rozhovory.

Študent sa v práci dopodrobna venuje pozorovaniu objektu problematiky, následne ho opíše a uvedie jeho správanie v určitých vyvolaných situáciách, a snaží sa o skúmanom objekte získať, čo najviac potrebných informácií. Kým v diplomovej práci alebo inej záverečnej práci využívame hlavne štatistické údaje zozbierané od más, množstva skúmaných objektov a vývoja ich činností, v prípadovej štúdii za zaoberáme iba jedným ukazovateľom a podrobne skúmame jeho správanie, aby sme mohli pochopiť a porovnať správanie podobných prípadov.

Prípadové štúdie (kazuistiky) sa členia podľa typu porozovaných objektov napríklad na osobné, komunitné, sociálnych skupín či organizácií a inštitúcií. Ide o oblasti skúmania prevažne využívané v psychológii, sociológii, politológii, personalistike a podnikovej ekonomii (napríklad skúmanie organizačnej kultúry v podniku), kde je zámerom skúmať správanie jednotlivcov v určitých situáciách a hľadať spoločný vzor, ako by sa malo správanie vyvíjať a uplatňovať.

Pomocou rôznych metód sa určuje správanie a ďalší vývoj postojov k problematike nielen u jednotlivcov, ale aj rôznych javov a ich dopadov či kolektívneho štúdia nejakého prípadu, ktorý má a následok testovanie teórie v praxi.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu