Blog:

Kam na vysokú školu na Slovensku II.

Pokračovanie prehľadu slovenských vysokých škôl.

Dubnica nad Váhom - Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

Komárno - Univerzita J. Selyeho:

Ekonomická fakulta , Pedagogická fakulta , Reformovaná teologická fakulta

Košice - Technická univerzita v Košiciach:

Ekonomická fakulta ,

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií ,

Fakulta elektrotechniky a informatiky , Fakulta umení , Hutnícka fakulta ,

Letecká fakulta , Stavebná fakulta , Strojnícka fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:

Fakulta verejnej správy , Filozofická fakulta , Lekárska fakulta ,

Právnická fakulta , Prírodovedecká fakulta ,

- Ústav telesnej výchovy a športu, Košice

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Liptovský Mikuláš - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Nitra - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov ,

Fakulta biotechnológie a potravinárstva ,

Fakulta ekonomiky a manažmentu ,

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja ,

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva , Technická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Prešov - Prešovská univerzita v Prešove:

Fakulta humanitných a prírodných vied , Fakulta manažmentu ,

Fakulta športu , Fakulta zdravotníckych odborov , Filozofická fakulta ,

Gréckokatolícka teologická fakulta , Pedagogická fakulta ,

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Ružomberok - Katolícka univerzita v Ružomberku:

Fakulta zdravotníctva , Filozofická fakulta , Pedagogická fakulta

Skalica - Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Sládkovičovo -Vysoká škola Danubius:

Fakulta práva Janka Jesenského , Fakulta sociálnych štúdií ,

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

Trenčín - Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne:

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov , Fakulta špeciálnej techniky

Fakulta zdravotníctva

Trnava - Trnavská univerzita v Trnave:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce , Filozofická fakulta , Pedagogická fakulta , Právnická fakulta

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave:

Fakulta masmediálnej komunikácie , Fakulta prírodných vied ,

Fakulta sociálnych vied , Filozofická fakulta

Zvolen - Technická univerzita vo Zvolene:

Drevárska fakulta - Detašované pracovisko, Volyně, Česko ,

Fakulta ekológie a environmentalistiky ,

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky , Lesnícka fakulta

Žilina - Žilinská univerzita v Žiline:

Elektrotechnická fakulta , Fakulta bezpečnostného inžinierstva ,

Fakulta humanitných vied ,

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ,

Fakulta riadenia a informatiky , Stavebná fakulta , Strojnícka fakulta

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu