Blog:

Kam na vysokú školu na Slovensku I.

Zimné obdobie je ideálne na hlboké zamýšľanie sa nejedného stredoškoláka, čo bude v budúcnosti robiť, o akom povolaní vždy sníval a čo musí urobiť pre to, aby si svoj sen splnil. Zároveň je to čas, kedy sa treba rozhodnúť, na akú vysokú školu podať prihlášku a v akom termíne s prihliadnutím na svoje možnosti, teda finančné krytie a dostupnosť. Aby sme Vám uľahčili rozhodovanie, uvádzame stručný prehľad vysokých škôl na Slovensku podľa miest.

Banská Bystrica - Akadémia umení v Banskej Bystrici:

Fakulta dramatických umení, Fakulta múzických umení,

Fakulta výtvarných umení

Ekonomická fakulta, Pedagogická fakulta, Právnická fakulta

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov,

Fakulta prírodných vied, Filozofická fakulta,

Banská Štiavnica - Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

Bratislava - Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Ekonomická univerzita v Bratislave:

Národohospodárska fakulta, Obchodná fakulta,

Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu,

Fakulta medzinárodných vzťahov, Fakulta aplikovaných jazykov

Paneurópska vysoká škola:

Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta psychológie

Fakulta práva, Fakulta informatiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave:

Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta,

Fakulta elektrotechniky a informatiky,

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Fakulta architektúry,

Fakulta informatiky a informačných technológií,

Ústav manažmentu, Bratislava

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave:

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Fakulta verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave:

Evanjelická bohoslovecká fakulta, Fakulta managementu,

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,

Fakulta sociálnych a ekonomických vied,

Fakulta telesnej výchovy a športu, Farmaceutická fakulta,

Filozofická fakulta, Lekárska fakulta, Pedagogická fakulta,

Právnická fakulta, Prírodovedecká fakulta,

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vysoká škola múzických umení v Bratislave:

Divadelná fakulta, Filmová a televízna fakulta,

Hudobná a tanečná fakulta

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave:

Fakulta misijnej práce a tropického zdravotníctva Ján Pavla II.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu