Blog:

Diplomový seminár

Vysoké školy kladú veľký dôraz na poctivú prípravu diplomantov na písanie záverečných prác. Do študijného plánu preto zaradili diplomový seminár, vďaka ktorému diplomanti preukazujú svoje vedomosti a schopnosť spracovať odborne diplomovú prácu. Svoje poznatky a návrhy konzultujú s vedúcim alebo školiteľom diplomovej práce na osobných stretnutiach, aby sa zabezpečila odbornosť a zainteresovanosť k danej téme. Výhodou tohto semináru je pomoc študentom v otázkach metodologického spracovania, možnosť využiť rady a skúsenosti školiteľov, zistiť ako najlepšie napísať prácu a úspešne ju potom obhájiť.

Na diplomovom seminári sa potom študenti delia o svoje čiastkové výstupy aj s kolegami diplomantami a v spoločnej komunikácii sa učia pracovať s odbornou literatúrou, používať konkrétne metódy, určovať ciele a dôležitosť spracovania témy pre seba a spoločnosť z hľadiska jej obsahu. Školitelia svojich diplomantov vedú k správnemu výberu základnej literatúry, s ktorou by mal študent pracovať, poukazujú na metodológiu práce a zber údajov pre výskum. Svoje poznatky potom musia analyzovať a interpretovať jednak vo výskumnej časti, či už ide o dotazníkový výskum, štatistický výskum a iné a v záverečnej časti zhodnotiť výsledky a navrhnúť riešenia pre zlepšenie danej problematiky.

Niektoré školy vyžadujú, aby študenti vypracovali z daného predmetu „Diplomový seminár“ - niekoľkostranovú prácu, v ktorej by diplomant využil vedomosti formálnej úpravy práce, teda ako bude jeho záverečná diplomová práca vyzerať, zachovať pravidlá citácií a parafrázovania, načrtnúť obsah a štruktúru práce, špecifikovať cieľ a čiastkové ciele svojej práce, metódy a metodológiu práce a zároveň uviesť, akým spôsobom bude spracovávať praktickú časť. Svoje poznatky z teórie by mal vedieť uplatniť v praktickej časti, mali by spolu korešpondovať, aby bola práca na tému jednoliata a nemala množstvo výskumov a výstupov, s čím by nekorešpondovali ani teoretické poznatky. Súčasťou práce by mala byť výskumná správa a odporúčania riešení uvedenej problematiky v praxi.

Bodkou na konci diplomového seminára a zároveň spracovaní diplomovej práce je jej obhajoba, ktorú si diplomant pripraví so všetkými náležitosťami formou prezentácie na štátnu skúšku, kedy bude prezentovať nielen svoju diplomovú prácu ale aj odborné vedomosti, ktoré počas dlhých rokov štúdia nadobudol.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu