Blog:

Detašované pracoviská vysokých škôl

Ak sa rozhodujete nad dostupným štúdiom odboru, v ktorom už pracujete alebo chcete pracovať, uvádzame aj prehľad detašovaných pracovísk vysokých škôl s jednotlivými fakultami a ústavmi. Vysoké školy tak zaisťujú výučbu hlavne externistom v mieste ich bydliska alebo v kraji.

Banská Bystrica:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica

Banská Štiavnica

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Bratislava

Trnavská univerzita v Trnave

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Dubnica nad Váhom

Slovenská technická univerzita v Bratislave

- Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom

Košice

Ekonomická univerzita v Bratislave

Katolícka univerzita v Ružomberku

Liptovský Mikuláš

Žilinská univerzita v Žiline

Nitra

Univerzita Komenského v Bratislave

Prešov

Katolícka univerzita v Ružomberku

Technická univerzita v Košiciach

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

- Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove

Skalica

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Detašované pracovisko, Skalica

Trnava

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Žilina

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Detašované pracovisko Saleziánum Sv. Don Bosca, Žilina

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu