Blog:

Čoho sa vyvarovať pri spracovávaní záverečnej práce?

Každá záverečná práca či už ide o bakalársku, diplomovú alebo rigoróznu prácu, musí byť písaná podľa pravidiel písania záverečných prác, schválených Ministerstvom školstva a vysokou školou, ktorá takúto príručku pre svojich študentov vydala alebo spracovala. Taktiež je v nej príkladne spracovaná norma ISO 690 alebo ISO 690-2 a musí ju rešpektovať každý študent pri písaní svojej záverečnej práce, v opačnom prípade svoju prácu neobháji.

Pri písaní záverečnej práce študent musí dbať na formálne pravidlá a uvádzať potrebný počet monografickej literatúry i vedeckých časopisov, ktorých počet by nemal byť menší ako 50. Treba sa vyvarovať kopírovania citácií zo starších prác, alebo prác z iných škôl, pretože pravidlá písania sa stále menia a prispôsobujú. V čestnom prehlásení študent deklaruje, že prácu vypracováva sám, preto je vhodné uviesť v diele všetky použité materiály a zdroje informácií, odkiaľ boli čerpané a odlišovať svoje myšlienky od citácií autorov, ktorými sa inšpiruje, aby neskôr nemusel čeliť obvineniu z plagiátorstva. Ak niekto doslovne opisuje myšlienky a vydáva ich za svoje bez toho, aby ich citoval a neuvádzal autora, ľahko sa stáva plagiátorom. Tak, ako nemôže byť práca plagiátom, tak sa treba vyvarovať tvorbe kompilátu, kedy sa použije len pár zdrojov a študent sa stotožní s názorom autora, ktorého myšlienky preberá. Pokiaľ chce tieto myšlienky, závery, argumenty či číselné údaje a fakty použiť vo svojej práci, musí v práci odlíšiť, čo priamo citoval a aký text len sformuloval.

Celá práca by mala byť samostatne vypracovaná a na základe výsledkov práce aj samostatne hodnotená. Mala by byť osobným dielom každého študenta a výsledkom jeho dlhoročného štúdia, spracovávania vedomostí a niekoľkomesačného skúmania cieľov práce. Mala by byť svojim obsahom a objektom skúmania jedinečná a preto sa treba vyvarovať všetkých úmyslov preberať poznatky a výsledky z iných prác študentov.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu