Blog:

Ako úspešne obhájiť záverečnú prácu?

Práca je hotová, kontrola originality prebehla úspešne, posudok od vedúceho pozitívny a hodnotenie oponenta nie je zlé. Stačí už len správne odpovedať na jeho otázky a obhájiť celú záverečnú prácu. Príprava obhajoby je jednoduchá. Niektoré vysoké školy vyžadujú od študentov pripraviť si stručné zhrnutie na papieri v niekoľkých bodoch, ktorých sa bude študent pri obhajobe práce držať. Iné zase požadujú pripraviť si prezentáciu v rozsahu 5-6 slidov a 10 minútach prezentácie. Čas je relatívny pojem, niekto ma dar reči a dokáže k jednému bodu prezentovať dlhšie. Treba sa však držať pokynov školy a strpieť možné technické nedostatky. Ak technika náhodou zlyhá, v takom prípade je lepšie vedieť obhajobu naspamäť, v žiadnom prípade sa obhajoba nečíta. Na otázky treba odpovedať úctivo, na pripomienky reagovať pohotovo, otázky od oponenta zodpovedať k spokojnosti a prípadné ďalšie otázky zodpovedať čo najvecnejšie, pripísať téme dôležitosť a jej význam pre spoločnosť. Ako na to už keď sme pred komisiou?

Prvý dojem je dôležitý, treba prísť vhodne spoločensky upravený. V prvom rade treba pozdraviť, osloviť predsedu komisie, komisiu, vedúceho práce a oponenta. Predstavíme seba a názov témy, ktorej sme sa v práci venovali. Čo sa týka obsahu je potrebné stručne predstaviť ciele práce, uviesť súčasný stav riešenej problematiky, dosiahnuté výsledky a vlastné návrhy riešenia danej problematiky, ktorým sa treba v prezentácii najviac venovať. Ak je súčasťou práce nejaký praktický návrh, treba ho odprezentovať tiež. Na záver je potrebné zhodnotiť, ako sme sa dostali k výsledkom a aké sú naše riešenia. V súvislosti s tým, treba odpovedať aj na otázky oponenta, prípadne otázky komisie. Netreba zabúdať na zloženie komisie, mnohorazy ju tvoria vyučujúci z iného odboru. Pokiaľ svojou témou a jej spracovaním komisiu zaujmete, prácu obhájite. Rada na záver? Stres nechajte doma, ten k ničomu nepomôže, ale môže spôsobiť trapas a hanbu, ktoré vás budú dlho mrzieť. Obhajoba a celé štátnicové skúšky sú len odborný rozhovor na odbornú tému, s ktorými sa v dospelosti budete dennodenne stretávať a ktovie, možno sa stanete členom komisie časom aj vy.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu