Blog:

Ako správne napísať abstrakt?

Súčasťou záverečnej práce je aj písanie abstraktu, ktorý by mal byť jednoduchým vyjadrením všeobecných informácií a podstate práce a jej náplni. Obvykle sa uvádza po úvodných stranách, za čestným prehlásením, na začiatku celej práce v rozsahu jednej strany. Je to teda prvý dokument o záverečnej práci, ktorý čitateľ po jej otvorení uvidí a zistí potrebné náležitosti práce. Píšeme ho v slovenskom a anglickom jazyku v rovnakom znení. Mal by obsahovať informácie ako sú v poradí pod sebou ako jeden odsek:

  • meno, priezvisko a tituly študenta ak ich má,
  • názov záverečnej práce,
  • typ záverečnej práce (BP/DP/RP),
  • názov vysokej školy,
  • školiace pracovisko- katedra kde pôsobí vedúci/a práce,
  • meno, priezvisko a tituly vedúceho práce,
  • miesto a rok vypracovania,
  • počet strán záverečnej práce,
  • tri až päť kľúčových slov,
  • stručný popis záverečnej práce (mal by obsahovať ciele práce, obsah, splnenie cieľov, výsledky a podstatu záverečnej práce, max na 4 riadky)

Obyčajne má abstrakt bakalárskej práce cca 70 slov, diplomovej práce okolo 100 a u rigoróznej práce býva rozsah abstraktu zhruba do 150 slov. Slovenský abstrakt treba potom preložiť správne do angličtiny. Obe sú pod sebou ako odseky obvykle na jednej strane.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu