Blog:

Ako si rozvrhnúť postup práce u BP/DP

V prvom rade sa treba so školiteľom dohodnúť na podstate záverečnej práce, kvôli ktorej je potrebné ju aktuálne vypracovávať. Mala by obsahovať riešenie aktuálneho problému, študent by mal mať čo najviac informácií o danej problematike a spolu navrhnúť osnovu, ktorej sa bude pri písaní práce držať. Je to postupnosť krokov, ktoré uľahčujú jednak vyhľadávanie informácií, jednak spôsob-metodiku, ktorou bude skúmať problém a navrhovať riešenia pre daný problém. V úvode treba uviesť ciele práce a čo očakávame od jej výsledkov, spravidla sa píše ako posledný. Jadrom práce je teoretická časť, v ktorej analyzujeme teoretické prístupy a charakteristiky jednotlivých pojmov a postupov, ktoré neskôr využijeme v praktickej časti. Druhou časťou jadra práce je výskum, vďaka ktorému zistíme aktuálny stav, nedostatky, možnosti zlepšienia atď. V záverečnej časti práce zhrnieme poznatky a zistenia z oboch častí a navrhneme riešenia daného problému. Záver je jednoduchým zosumarizovaním toho, čo sme zistili v teórii, ako vyzerá z nášho pohľadu prax a čo odporúčame zmeniť.

Keďže fyzicky je možné denne napísať cca 5 strán, treba si rozvrhnúť aj čas, aby ho bolo dostatok na vyhľadávanie citácií, komentovania vybraných textov, tvorbu tabuliek a grafov, prípadne vzorcov a výpočtov, ich popisovaniu a hodnoteniu výsledkov, formálnej úprave a dodatočným úpravám, ak sú nejaké nedostatky v práci.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu