Blog:

Ako si právne vybrať tému záverečnej práce?

Tento príspevok by mal byť dobrou radou, ktorá by mala študentom pomôcť pochopiť dôležitosť správneho výberu témy záverečnej práce.

Čo sa týka formálnej úpravy tejto vedeckej práce, je treba ju vypracovať na 15 až 20 normostranách podľa normy STN ISO 690/2 a podľa zásad smernice, ktorú má k dispozícii každá vysoká škola. Odovzdaná práca je posudzovaná oponentom, ktorý zhodnotí splnienie podmienok práce pre jej postup na Konferenciu ŠVOČ.

Každý študent pri výbere vysokej školy už vopred vie, v akom odbore sa uplatní, no ešte nevie, aká kľukatá a tŕnistá cesta vedie k uplatneniu v odbore a vytúženému platu. Medzičlánkom je úspešne absolvovať štátnice a obhájiť svoju záverečnú prácu . Výber témy záverečnej práce môže byť pre mnohých tvrdým orieškom, pokiaľ si hneď na začiatku nezistia, čo práca na danú tému obnáša. Je však dosť času na to, aby sa s danou témou popasovali, zistili si od starších kolegov, akým spôsobom sa dá téma spracovať čo najlepšie a zároveň osloviť pár vyučujúcich, ako by si spracovanie témy predstavovali oni, poprípade niečo aj poradili. Dôležité však je uvažovať nad témou včas, pozrieť si ponuku tém a vypracované práce.

Téma by mala byť každému blízka, študent by sa mal v oblasti témy vyznať a vo svojom okolí by mal poznať niekoho z praxe, ktorý by mu s danou témou pomohol. Ak už študent tému vybranú má a je s ňou stotožnený, čo najskôr by si mal vytvoriť osnovu práce, prekonzultovať ju so svojim školiteľom a vyhľadať dostupnú literatúru. Ak študent uspokojivo zvládne teoretickú časť, má otvorené dvere k radám, ako sa popasovať s praktickou časťou. V mnohých prípadoch ide len o štatistický prieskum, no niektoré si vyžadujú časovo náročné štúdium prostredia, vývoja, dotazníkového prieskumu a zložitých výpočtov a návrhov riešení, ktoré by sa dali zaviesť do praxe.

Poslednou radou je, aby sa študenti vyvarovali neskorým termínom, rozhodovaniu na poslednú chvíľu, odporovaniu názorov svojho školiteľa, neskorému odovzdávaniu častí prác a nekonzultovaniu práce. Výber témy, v ktorej sa dobre orientujete je dôležitý aj preto, že k danej téme nemusí byť dostatok použiteľnej literatúry, školiteľ nemusí mať čas ani záujem s Vami konzultovať zakaždým, keď to potrebujete, budete mať problémy s pokračovaním, naťahovaním času, vyskytnú sa rôzne príležitosti na odklad písania, množstvo nepredvídateľných skutočností a katastrof v podobe rozbitého počítača, neporozumeniu si s Wordom a tabuľkovými programami, sú dni kedy to jednoducho nemyslí a nedokážete napísať ani riadok. Spoliehať sa na pomoc iných sa nevypláca, je preto lepšie, keď dokážete tému spracovať sami, viete o čom je výskum a kde sa čo v práci nachádza, na otázku „ ...kolega/kolegyňa, ako Ste to mysleli s tým...?“, „...ako Ste došli k takému poznatku?“, „... a čo bolo cieľom práce?“ budete vedieť odpovedať pohotovo napriek stresu a potom určite úspešne svoje dielo obhájite.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu