Blog:

Ako písať seminárnu prácu?

Každý študent sa pri svojom štúdiu často stretáva s povinosťou napísať tzv. “seminárku“, ktorá by sa dopodrobna zaoberala rôznymi témami z oblasti ich štúdia. Ide o takú malú predprípravu na písanie záverečných prác, keďže sa očakáva, že sa študent takýmto precvičovaním naučí ľahšie spracovávať rôzne témy, a to tak po odbornej stránke, praktickej stránke či prezentácii svojich vlastných názorov a pohľadov na veci.

Výsledkom by mala byť úspešne spravená skúška a znalosti z písania odborných prác. Seminárna práca obvykle pozostáva z:

  • úvodu, v ktorom autor stručne popíše ciele seminárnej práce a postupy jej vypracovania,
  • z metodologicko-teoretickej časti, v ktorej hľadáme teoretické výklady k dôležitým poznatkom, ktoré chceme v práci použiť a ktorých sa budeme v analytickej časti pridŕžať,
  • výsledky spracujeme v závery a návrhy riešenia danej problematiky.

Dôležitá je formálna úprava a citovanie autorov, či uvádzanie zdrojov na konci práce. Obvykle si každá škola stanoví formálne náležitosti, takisto ako aj tému, rozsah a spôsob vypracovávania práce. Môže mať rozsah od dvoch strán až po 15 až 20 stranové odborne spracované myšlienky.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu