Blog:

Ako napísať dobrú úvahu?

Jednou z dôležitých slohových prác, v ktorých treba vyjadriť názor či postoj k určitému javu alebo spoločenskej či kultúrnej problematike je aj úvaha. Pomocou nej sa vyjadrujú k mnohým závažným témam aj novinári či politológovia, preto považujeme úvahu za dôležitý spôsob prejavu v spoločnosti, ktorú by si mal každý študent osvojiť a naučiť sa vyjadrovať svoje myšlienky a názory na veci.

„Zamyslite sa, smelo pouvažujte, téma nie je cudzia ani ťažká, čo si o nej myslíte? Jednoducho to vyjadrite!“

Výhodou písania úvah je jej nesporná sloboda v prejave, v subjektívnosti pohľadu na veci, v používaní rôznych umeleckých výrazov, literárnych alebo publicistických štýlov a slovných spojení, uvažovania nahlas, rečníckych otázok a používaním mnohých ďalších výrazových prostriedkov. Náš jazyk je bohatý a dáva možnosť sa vyjadriť pestrým slovníkom tej ktorej oblasti uvažovania. Témy sú rôzne, väčšinou sú zadávané kvôli precvičovaniu autorských zručností, vyjadrovaniu subjektívnych názorov a na zlepšovanie prezentovania.

Jedinou povinnosťou študenta pri jej písaní je, aby dobre rozumel problematike a aby vedel zoširoka argumentovať, hľadať riešenia a možno donútiť čitateľa, aby sa nad tým taktiež zamyslel.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu