Blog:

Ako by sa mala správne písať esej?

V mnohých odborných článkoch sa pod pojmom esej rozumie jednoduché slohové dielo, v ktorom sa môžu pomocou rôznych umeleckých, náučných či odborných prvkov literatúry vyjadriť vlastné postoje, analýzy i vedecké teórie, na aktuálne spoločenské problémy či životné situácie.

Autorovi sa ponúka široká škála tém, na ktoré môže pomocou eseje vyjadrovať názor, vysvetľovať a analyzovať problematiku. Pomocou umeleckých prostriedkov, prirovnaní, používaním citácií a motta niekoho slávneho dávame eseji osobitosť a slobodu vyjadrovania. Ako sa hovorí: „v jednoduchosti je krása“, tak aj esej nemá žiadnu zložitú štruktúru ani prísne pravidlá písania. Ide o veľmi obľúbený spôsob vyjadrovania subjektívnych názorov, je otvorená expresii a obrazotvornosti autora, s využitím všetkých vedomostí a informácíí o danej problematike, ku ktorej v eseji zaujíma svoj postoj.

Spravidla ju píšeme na dvoch až piatich stranách, ale niekedy sa vyžadujú aj 30 stranové práce, kde už treba zachovať aj nejakú úpravu, použitie citácií a parafráz riadne označiť, použitú literatúru uviesť na konci eseje a ostatné úpravy sú už len požiadavkou školy. Nemávajú úvod, jadro ani záver, takže je len na autorovi, ako plynú jeho myšlienky a čo bude konečnou pointou.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu