Blog:

Anotácia záverečnej práce

Anotácia je podľa slovníka cudzích slov predbežné oznámenie o nejakom diele alebo činnosti. Taktiež je to stručná charakteristika literárneho diela pre propagačné alebo knihovnícke účely či pripájanie poznámok k textu.

Už z názvu vieme, že anotácia sa píše v školských záverečných prácach. Je priam neodmysliteľnou súčasťou záverečných prác. Väčšina konzultantov a oponentov číta ako prvé anotáciu, abstrakt, úvod a záver, až potom sa začítajú do textu práce. Je dôležité dbať na čo najvýstižnejšie spracovanie záverečnej práce pár vetami v anotácii. Pomocou nej môžete na svoje dielo, výskum a riešenia upútať, poukázať na dôležitosť vypracovania záverečnej práce pre vedu alebo prax, zvýraznite, čím sa vaše dielo líši od tých ostatných prác, akú má výpovednú hodnotu.

Čo vlastne pod pojmom anotácia rozumieme vo vysokoškolskej terminológii?

Vypracovanie anotácie je podľa mnohých príručiek písania záverečných prác zhrnutím toho, čomu sa v záverečnej práci venujete. Zvyčajne je krátkou charakteristikou záverečnej práce, jej obsahu a spôsobu spracovania, zároveň v nej uvádzame výsledky záverečnej práce. Rozsah anotácie určuje vysoká škola sama. Je súčasťou úvodných strán záverečnej práce, preto sa píše na pár riadkov. Niektoré školy v prípade bakalárskych prác určujú jej rozsah na 3-4 riadky, v diplomových prácach 4-5 riadkov a v rigoróznych prácach na 5–7 riadkov. Na iných zase na 10-13 riadkov, niektoré jej rozsah limitujú až na jednu stranu a vyžadujú ju aj v anglickom jazyku (hlavička + cca 10 až 13 riadkov vlastného textu, čo zodpovedá cca 100-150 slov).

Každá úvodná strana musí obsahovať určité predpísané informácie a preto aj anotácia obvykle obsahuje názov fakulty, študijný program, meno autora záverečnej práce, názov záverečnej práce, uvádza sa aj vedúci záverečnej práce (externý, interný). Ak je v zadaní aj meno konzultanta, treba uviesť aj jeho. Ďalej sa v nej uvádza mesiac, rok odovzdania záverečnej práce a vlastný text anotácie. Obvykle sa píše za zadaním práce, ale úprava úvodných strán môže byť u vysokých škôl rozdielna.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu