Zápočtové práce

Zápočtová práca je zadávaná učiteľmi na vysokých školách za účelom klasifikácie študenta v rámci daného predmetu. Zápočtová práca je obvykle zadaná začiatkom semestra v rámci konkrétneho predmetu, ktorý má študent riadne zapísaný, a ktorý obsahuje jeho študijný plán.

Nároky na zápočtovú prácu bývajú veľmi rozdielne a to podľa jednotlivých predmetov či zamerania vysokej školy. V práci je všeobecne vyžadované, aby bol dodržaný daný rozsah, ktorý býva veľmi variabilný a záleží hlavne na prednášajúcom. Študent musí riadne a správne citovať všetku použitú literatúru a iné prevzaté myšlienky. Cieľom je, aby študent dokázal stanoviť a adekvátne vyriešiť konkrétny riešený problém. Tým môže byť napríklad stručne a prehľadne popísať určitý úsek študovanej problematiky a potom sa pokúsiť navrhnúť zlepšenia pre prax.

Zápočtová práca môže byť vytvorená jedným alebo viacerými študentmi zároveň. Výsledky práce sa tiež veľmi často prezentujú pred ostatnými študentmi pri cvičení z daného predmetu. Po tejto prezentácii ostatní kolegovia hodnotia spôsob spracovania daného problému a objektívne sa vyjadrujú k celkovému spracovaniu a obsahu zápočtové práce.

Tu si môžete online objednať podklady pre: zápočtové práce.


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu