Referát

Referátom sa rozumie písomný text, v rámci ktorého žiak či študent referuje krátko a jasne o vybranom probléme. Zmyslom referátu je, podľa vyššie uvedeného, podať stručnú a jasnú správu o konkrétnej téme. Referát býva zadávaný väčšinou žiakom základných škôl, ale občas sa s ním možno stretnúť aj na stredných školách. Veľmi ojedinele je zadávaný na vyšších odborných či vysokých školách. Obvyklou témou referátu býva konkrétna kniha, kde potom žiak či študent vlastnými slovami prezentuje a zhŕňa obsah. Rozsah referátu spravidla nebýva väčší ako 10 normostrán.

Tu si môžete objednať podklady pre: referát.


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu