MBA práce, Master's theses

MBA práce, Master´s Theses alebo Master´s dissertation, je študentským textom, ktorý je súčasťou záverečných skúšok na zahraničných vysokých školách. Je obdobou slovenskej diplomovej práce. Občas máva formu projektu či prípadové štúdie, výraznejšie orientovanej na konkrétnu firemnú prax. Nároky na formátovanie a rozsah sú vždy určené školskou smernicou, ale všeobecne zodpovedá diplomovej práci.

Pre MBA práce je ďalším charakteristickým rysom angličtina. Tento typ prác vznikol v anglosaskom svete, a preto aj materiály, ktoré sú v týchto textoch používané, bývajú k dispozícii častokrát len v anglickom jazyku. Vďaka tomuto autor získava výbornú znalosť manažérske angličtiny, čo posilňuje jeho pozíciu na trhu práce a zvyšuje osobnú prestíž.

Po roku 1989 sa manažérske štúdium, kde sú tieto typy prác požadované, začína rozvíjať aj na Slovensku. Medzi ľuďmi však stále nie je MBA práca tak užívaným pojmom, ako bakalárska alebo diplomová práca. Pritom práve MBA práce tesne nadväzujú na prostredie a podmienky konkrétnej firmy a sú v praxi veľmi pozitívne hodnotené a cenené. V MBA práci sú riešené reálne problémy danej firmy, ktoré sú navyše po dôkladnom preskúšaní aplikované do firemnej praxe. Toto robí z tohto typu štúdia - MBA dizertácií, mimoriadne kvalitnú prípravu na dobrú manažérsku prax pre prevzatie vrcholových funkcií v rámci manažmentu firmy, kde je interná problematika daným študentom v texte MBA práce riešená.

Do budúcnosti je predpokladaný výrazný rast dopytu po absolventoch tohto typu štúdia. Záujem o MBA štúdium vychádza práve z potreby trhu práce a týka sa hlavne ľudí, ktorí už dlhodobo pracujú v manažmente najrôznejších spoločností. Často ide o veľmi vyťažených študentov, ktorí svoj čas veľmi starostlivo plánujú. Vďaka špecialistom, ktorý tento typ štúdia úspešne absolvovali na zahraničných vysokých školách, tuzemské spoločnosti dostávajú do vedenia špecialistov s úplne novými podľadmi na problematiku vedenia firiem. Dnešné MBA štúdium je vhodné pre časovo vyťažených jedincov a jeho cena rok čo rok klesá.

Tu si môžete online objednať podklady pre: MBA práce.

Vypracujeme Vám originálne a kvalitné podklady pre MBA práce napríklad z týchto odborov:

  • Financie
  • Marketing
  • Personálne riadenie
  • HR manažér
  • Strategické riadenie
  • Executive management

Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu