Esej, úvaha

Esej je celkom jednoduchým a vďačným literárnym útvarom, niekedy tiež nazývaným ako úvaha. Používa sa pomerne často v škole a to od základnej až po vysokú školu. Žiaci a študenti v eseji či úvahe zvyčajne prezentujú vlastné myšlienky, názory a postrehy na určitý problém, jav alebo fenomén, ktorý ich zaujal či inak zaujíma. Pri tvorbe eseje sa nepredpokladá používanie odbornej literatúry. Niekedy sa ale stáva, že určité vysoké školy priamo vyžadujú, aby študenti svoje tvrdenia aspoň čiastočne opierali o uznávaných autorov, ktorí sa zaoberajú témou, o ktorej píšu.

Všeobecne sa odporúča esej deliť do úvodnej časti, kde autor zoznamuje čitateľa s hlavnou myšlienkou alebo názorom, nasleduje vlastná hlavná časť eseje, kde sa rozoberá podstata problému a v samotnom závere eseje potom autor zhodnocuje to, či sa dosiahol stanovený cieľ alebo nie. Charakteristickým a obvyklým rysom eseje či úvahy je zakomponovanie najrôznejších otázok do textu, ktoré by mali priamo stimulovať autorovu alebo čitateľovu myseľ či fantáziu a nabádať k ďalšej plodnej diskusii či úvahe. O tom, že tento typ písomného textu je obľúbený, svedčí ich časté zverejňovanie na tzv. Blog, kde ľudia uverejňujú svoje názory a postrehy na rôzne témy.

Tu si môžete objednať podklady pre: eseje a úvahy.


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu