Diplomové práce, diplomovky

Najdôležitejšou záverečnou prácou v rámci pregraduálneho stupňa vysokoškolského štúdia je určite diplomová práca. Význam a zmysel takejto práce je takmer totožný ako u bakalárskej práce alebo absolventskej práce. Rozdiel spočíva v hĺbke a kvalite spracovania danej témy, ktorú si študent v rámci diplomovej práce sám vybral alebo mu bola pridelená. Toto sa samozrejme premieta aj do rozsahu práce, ktorý sa podľa zamerania a typu školy odlišuje a obvykle sa pohybuje medzi cca 50 - 90 normostranami. Text diplomovej práce býva zvyčajne delený do niekoľkých častí. Začína úvodom, na ktorý nadväzuje teoretická časť, ďalej nasleduje praktická (analytická) časť a záver. Teoretická aj praktická časť sú kvôli prehľadnosti delené do číslovaných kapitol a podkapitol.

V teoretickej časti diplomovej práce študent kompilačnou metódou prezentuje danú tému a to hlavne na základe dôkladného štúdia odbornej literatúry. Voľbe odbornej literatúry musí študent venovať naozaj veľkú pozornosť a čo možno najviac sústrediť sa na aktuálne dianie a najnovšie texty renomovaných slovenských a zahraničných autorov. Vhodné je tiež čerpať z odborných časopisov a kníh, vedeckých zborníkov, príspevkov z vedeckých konferencií a skrípt. V menšej miere sa potom odporúča čerpať z webových stránok. Veľmi vhodné, je vyššie uvedené zdroje kombinovať. Pri práci s literatúrou je potrebná predovšetkým schopnosť parafrázovať a správne priamo citovať. Predpokladá sa, že študentova samostatnosť a jeho vlastný pohľad na problematiku a názor na naštudovanú literatúru vhodne využije vo svojej práci. Úplne samozrejmé a nutné je uvádzanie všetkých autorov a zdrojov literatúry, ktoré boli pri tvorbe diplomovky použité.

Podklady pre diplomovky objednávajte tu: online objednávka.

Vypracujeme Vám originálne a kvalitné podklady pre diplomové práce z týchto aj iných odborov:

 • Andragogika
 • Regionálne štúdiá
 • Aplikovaná informatika
 • Biológia
 • Bohemistika
 • Slovenské a československé dejiny
 • Ekonomika a management
 • Európska štúdia
 • Financie a účtovníctvo
 • Finančné inžinierstvo
 • Historickej vedy
 • História
 • Hospodárska politika a správa
 • Hospodárska politika
 • Humanistiky
 • Informačné technológie
 • Informatika
 • Literárne a medzikultúrnej komunikácie
 • Marketingová komunikácia
 • Medzinárodné teritoriálne štúdiá
 • Medzinárodné vzťahy a medzinárodný obchod
 • Nemecký jazyk pre prax
 • Všeobecná teória a dejiny umenia a kultúry
 • Bankovníctvo
 • Ošetrovateľstvo
 • Podniková ekonomika a management
 • Politológia
 • Právo v podnikaní
 • Procesné inžinierstvo
 • Prevádzka a ekonomika
 • Psychológia
 • Regionálny rozvoj a správa
 • Sociálna práca
 • Športový management
 • Literatúra a literárna veda
 • Verejná ekonomika a správa
 • Verejná správa a regionálny rozvoj
 • Vychovávateľstvo

Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu