Čitateľský denník

Čitateľský denník je súbor stručných záznamov a charakteristík z prečítanej literatúry, a to najčastejšie beletrie, prózy alebo poézie. Tieto záznamy mávajú formu krátkych poznámok, alebo parafráz, prípadne priamych citácií a ďalej celkové zhrnutie deja preštudovanej literatúry. Rozsah a forma sa zvyčajne líšia podľa stupňa a typu školy.

Čitateľský denník na základných školách býva často vedený formou jednoduchých výpiskov nie dlhších ako 1 normostrana. Na strednej škole býva štruktúra záznamu viac prepracovaná a zaznamenáva sa dejová línia knihy, charakteristiky hlavných postáv, informácie, čo chcel autor diela oznámiť, podstata knihy a celkový čitateľov dojem z čítania. Od študentov je často požadované, aby celkový záznam o knihe doplňovali o bibliografické údaje. Ďalším, menej rozšíreným obsahom čitateľského denníka môžu byť aj detailnejšie poznámky z divadelných predstavení, výstav, exkurzií, koncertov či iných umeleckých či zábavných akcií.

Na vysokej škole sa s čitateľským denníkom vo vyššie popísanej podobe nestretávame. Študenti sú pri písaní iných prác nútení robiť výpisky z preštudovanej odbornej literatúry ako vo forme presných citácií alebo parafráz. Takýto záznam ďalej doplní o úplné bibliografické údaje vrátane strany, z ktorej boli vybrané pasáže či jednotlivé vety alebo výroky prevzaté. V dnešnej dobe sa všetko toto deje elektronicky v textovom editore na počítači. Jasnou výhodou elektronických záznamov je ich jednoduché opätovné použitie pri tvorbe zápočtovej, ročníkovej, seminárnej práce, alebo akéjkoľvek inéj práce, ktorú musia študenti v rámci svojej študijnej kariéry vypracovať z určitých predmetov. Študenti týmto ušetria množstvo času, pretože nemusia opäť prehľadávať a študovať literatúru, ktorú už raz držali v rukách. Nie je nezvyčajné, že sú tieto záznamy použité aj pri vypracovaní bakalárskej či diplomovej práce.

Tu si môžete objednať podklady pre: čitateľský denník.


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu