Poskytované služby a ich ceny

Ku každej objednávke a klientovi pristupujeme individuálne, každá objednávka má svoje špecifické požiadavky. Preto nie je možné stanoviť fixnú cenu za stranu textu, ale iba ceny orientačné. V konečnom návrhu ceny sa potom zohľadňuje náročnosť spracovania, termín dodania a podobne. Po vyplnení objednávkového formulára Vám návrh ceny oznámime najneskôr do 48 hodín. V závislosti od Vami požadovaného termínu sme schopní návrh zaslať aj v priebehu niekoľkých hodín.

Orientačný cenník

Poskytovaná služba Cena
Spracovanie podkladov pre stredoškolské seminárne a iné práce (úvahy, ...) Od 3 EUR/str. do 8 EUR/str.
Spracovanie podkladov pre vysokoškolské seminárne práce (eseje, ...) Od 6 EUR/str. do 14 EUR/str.
Spracovanie podkladov pre vysokoškolské a VOŠ záverečné práce (absolventská práca, bakalárska práca, diplomová práca) Od 9 EUR/str. do 18 EUR/str.
Spracovanie podkladov pre MBA, rigorózne, dizertačné práce Od 15 EUR/str. do 30 EUR/str.
Poradenstvo a pomoc s koncipovaním bakalárskej či diplomovej práce, s tvorbou osnovy, cieľov a hypotéz 25 EUR
Bibliografické rešerše podľa normy ISO 0,9 EUR / anotovaný záznam
Jazykové korektúry (opravy pravopisné, gramatické, štylistické) Od 1 EUR/str. do 5 EUR/str.
Korektúry odborné (opravy či pripomienky k odbornej stránke textu) Dohodou
Formátovanie dokumentov Dohodou
Preklad a výťahy z cudzojazyčných odborných článkov Od 4 EUR/str. do 13 EUR/str.
Pomoc a poradenstvo pri tvorbe dotazníkov Od 6 EUR do 18 EUR
Prepisy rukopisov do elektronickej podoby Od 1 EUR/str. do 5 EUR/str.
Pomoc s riešením matematických úloh Dohodou

Poznámka: Stranou sa myslí normostrana (1800 znakov, čiže 30 riadkov po cca 60 znakoch, vrátane medzier), prípadne strana s menším počtom znakov, ale vhodne doplnená vloženou tabuľkou, grafom, obrázkom. Ak požadujete čistý text (vizuálne strany), napíšte to prosím do špecifikácie objednávky. Je však nutné počítať s tým, že jedna vizuálna strana je 1,5 normostrany. Počet stan preto bude navýšený.


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu