Blog:

Aké sú ciele a náležitosti BP/DP?

Ciele BP/DP- Spravidla sa každá bakalárska alebo diplomová práca začína vytvorením cieľa, na niektorých školách jednoduchej osnovy, ktorá vychádza z podstaty študentom vybranej témy záverečnej práce. Keďže na jednu tému sa dá vytvárať mnoho rôznych postupov a z toho plynú rôzne výsledky práce, je dôležité si to hneď na začiatku so školiteľom ujasniť a držať sa cieľa počas celého vypracovávania záverečnej práce, aby nedošlo k zbytočnému zdržiavaniu alebo odbočeniu od témy.

Napríklad: Téma je „Poistný trh na Slovensku“, vieme si pod tým predstaviť Sociálne poistenie, Zdravotné poistenie, Komerčné poistenie, môžeme skúmať ich vývoj za posledné roky, alebo spotrebiteľské správanie či už budeme porovnávať poistenosť zo zákona alebo dobrovoľného poistenia, majetkového, zodpovednosti za škody u fyzických a právnických osôb, alebo zdravotné poistenie a ďalšie...Treba si vytvoriť bod po bode postup, čo ideme skúmať, prečo to skúmame a aké sú výsledky skúmania. Niektoré školy vyžadujú tieto ciele, a čiastkové ciele uviesť hneď v úvode práce a na začiatku každej kapitoly, niektoré majú vypracovanie cieľa a čiastkových cieľov ako samostatnú kapitolu. Výsledkom je usporiadaná záverečná práca s riešením aktuálnej problematiky.

Náležitosti BP/DP- Formálna úprava býva spravidla podľa školou schválenej príručky a normy ISO 690 alebo ISO 690-2. Takisto treba dodržať schválené formy citácií a písania odkazov pod čiarou, ktoré musia byť presne zapísané podľa postupov príručky. Niektoré školy chcú, aby poznámky pod čiarou mali všetky náležitosti citovaného diela, niektoré len autora, rok vydania, názov diela a stranu alebo poznámku online. Tieto citácie sa potom v Zozname použitej literatúry uvádzajú so všetkými náležitosťami v abecednom poradí a rozdelené do knižných diel, monografií, noriem a citácií z článkov na webe. Použitá literatúra by nemala byť staršia ako 10 rokov, či už je od domácich alebo zahraničných autorov.

Pokiaľ je niečo podstatné v práci príliš rozsiahle ale chceme to mať v nej uvedené, môžeme to dať do príloh a odkázať sa na to v práci.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu